De subsidieregelingen van overheidswege zijn voortdurend aan verandering onder hevig.
Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u graag naar:
 

www.energielabel.nl
www.energiepremie.nl
www.milieucentraal.nl
www.vrom.nl